JENNIE WAARA

Personlig tränare och utbildareJennie har en lång bakgrund inom träning och elitidrott. Som Junior var hon en av de främstaalpina utförsåkarna i landet. Men det var inom snowboard jennie fick sina största idrottsligaframgångar och en lång internationell karriär. Hon har genom åren tagit åtskilliga medaljer ochdeltagit i OS, VM och X-games. Hon har jobbat som Personlig tränare och grupptränare i drygt 10år och de senaste åren även som utbildare inom yrket Personlig tränare.” -I mitt yrke som Personlig tränare drar jag fortfarande nytta av mina erfarenheter som elitidrottare,idrottsspecifikträning, rehabilitering av skador och motivation.Jag strävar ständigt efter att bli en mer komplett tränare genom att fortsätta att fördjupa minakunskaper och inspireras. Jag vill känna att jag kan leverera som tränare och använda minaerfarenheter till max.”Jennie har en stor kärlek till sport och träning av alla slag. När hon utformar den individuellaträningen, vill hon överföra glädjen, då hon tycker att det är en av de viktigaste drivkrafterna till attfortsätta träna och uppleva alla de positiva effekterna träning ger.”-Förutom att träning och sport skall vara roligt och ge dig mer energi, ska den fortsätta att utmanadig i kroppskontroll och styrka för att vara givande. Det är en härlig känsla att klara av mer än mantrodde var möjligt och det är ett utmärkt verktyg att bygga upp sitt självförtroende på. Detta kananvändas på alla plan i livet.-Motivationsmässigt och för att få en så funktionell kropp som möjligt är variation en bra riktlinje föratt hitta balansen. Jag tränar själv väldigt allsidigt med Pilates, styrkelyft, yoga och Crossfit ochlöptränar 2-3 gånger i veckan.”Jennie har arbetat med ett varierande klientel genom åren. Hon jobbar med att optimera dittrörelsemönster, förbättra din stabilitet och ge dig en stadig grund att bygga en starkare, smidigarekropp på. Jennie kommer att kunna tala om för dig vad just DIN kropp behöver mer av och genomatt fortsätta utmana din kapacitet blir träningen effektfull och motiverande.UtbildningJennie har arbetat som Personlig tränare sedan 2006 och STOTT LIc. Personlig tränare Level 1 &2 i Matta, Cadillac, Reformer , Ladder barrel och Chair sedan 2008. Hon är diplomerad VinyasaYoga Flow Instruktör och diplomerad Löpcoach..

Kontaktuppgifter:
Tel:0730-32 77 97
Mail:jennie@wefysik.se
www.wefysik.se

Jennie

Jennie Waara